Board logo

標題: [本地] 為了加強噴血效果, Jessica不惜穿極薄小背心,透點誘人 [打印本頁]

作者: 莫劍弦    時間: 2010-7-22 14:48     標題: 為了加強噴血效果, Jessica不惜穿極薄小背心,透點誘人

Jessica C.書展舔警鐘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
【香港書展 2010之書展舔警鐘】混血 o靚模 Jessica C.出道至今,不停豪賣 34C招牌警鐘胸,可是她昨日到書展踩場,為噴血寫真集造勢時,上圍卻離奇縮水,敲不響警鐘胸便改派警鐘棒棒糖, Jessica即場伸脷舔警鐘,勁冧爆 fans。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
其他娛樂名人影片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
o靚模為催谷寫真昨日繼續殺入書展踩場,混血 o靚模 Jessica C.和尹蓁晞( Yumi)昨日在不同時段現身,避過與前日入場的浸大咪神楊梓瑤( Carol)正面硬撼。為了搶人氣, Yumi貫徹以 cosplay打扮到場,至於打正旗號熱賣 34C「警鐘胸」的 Jessica,昨日巨咪離奇消失,改以即場伸脷舔警鐘糖搶人氣,貿發局昨日又派出職員和保安到場監察。
                                                                                                放大圖片                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                為了加強噴血效果, Jessica不惜穿極薄小背心,透點誘人。
        
本帖隱藏的內容需要回復才可以瀏覽

作者: him730    時間: 2010-7-22 22:50

godo thanks.
作者: Dr.Who    時間: 2010-7-22 23:56

let's see
作者: anita103    時間: 2010-7-23 09:13

Just Jessica C
作者: 除三    時間: 2010-7-23 09:16

actually, there are many mix girls in LA
作者: fortnp    時間: 2010-7-24 08:35

cccccccccccccccc
作者: J-Force03    時間: 2010-7-24 11:21

今次她是最大膽的一個.
作者: aarontracy    時間: 2010-7-25 02:27

thx for sharing!!!!!
作者: whywu    時間: 2010-7-25 22:02

QQQQQQQQQQQ
作者: ming124    時間: 2010-7-26 09:12

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: osmanovski    時間: 2010-7-26 19:04

wanna c the real pic, thx
作者: ATE35    時間: 2010-7-26 23:42

thanks :a09
作者: mj02345    時間: 2010-7-27 02:49

gooooooooooooooooood
作者: kameng1002    時間: 2010-7-27 04:59

godo thanks
作者: lung1223    時間: 2010-7-27 05:21

SEE~~~~~
作者: anther    時間: 2010-7-27 09:26

so sexy baby
作者: Mr燊    時間: 2010-7-27 09:53

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: hksth    時間: 2010-7-27 09:54

cccccccccccccccccc
作者: deadkid14    時間: 2010-7-27 13:19

thank you so much
作者: s03101336    時間: 2010-7-27 19:41

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc
作者: ronald_lau20052    時間: 2010-7-27 23:28

let's see it!
作者: blazero    時間: 2010-7-28 05:30

thanks for sharing!
作者: xx9394100    時間: 2010-7-28 06:24

dddddddddddddddddddddddddd
作者: frdzzz740    時間: 2010-7-29 10:16

thx for sharing
作者: good1234    時間: 2010-8-1 04:42

cccccccccccccccccccc
作者: kennethtam_sw    時間: 2010-8-1 09:50

godo thanks.
作者: himatthew1234    時間: 2010-8-2 04:30

thank you~!
作者: seelongw    時間: 2010-8-2 07:55

asdfadsfdsz
作者: chantzeg10    時間: 2010-8-2 09:44

i wanna see it
作者: comehow    時間: 2010-8-2 10:55

thx for sharing
作者: aiuchungsvs    時間: 2010-8-3 04:52     標題: qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: pp345a    時間: 2010-8-3 20:57

dddddddddddddddddddddddddddddd
作者: hksjacky999    時間: 2010-8-5 02:43

CCCCCCCCCCCCCCCCCC
作者: noddyng    時間: 2010-8-5 02:49

l like it!!
作者: lockyericxd    時間: 2010-8-7 08:30

Let me see see i find this long time
作者: pp345a    時間: 2010-8-8 09:32

dddddddddddddddddddddddddddd
作者: borbor    時間: 2010-8-8 11:03

cccccccccccccccccccc
作者: tsraiser    時間: 2010-8-8 12:26

Jc jcjcjcjcjcjc
作者: pastaap    時間: 2010-8-8 14:59

very good thanks~
作者: ureyleung1    時間: 2010-8-10 03:33

cccccccccccc
作者: ultramanking    時間: 2010-8-10 07:14

透點?我喜歡!讓我看!
作者: thomaslam456789    時間: 2010-8-10 07:56

wo ho ho , wait for long time
作者: ctyjeffery    時間: 2010-8-10 10:34

3q cccccccccccccccccc
作者: qzectb654321    時間: 2010-8-10 10:40

thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
作者: weng28mo    時間: 2010-8-11 03:00

非常多謝網友提供
作者: tomanwai    時間: 2010-8-12 09:27

cool cool cool
作者: terence2    時間: 2010-8-13 09:31

thanks for sharing
作者: ibryon    時間: 2010-8-16 21:22

thx so much
作者: wedhuz_17    時間: 2010-8-16 23:26

niceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
作者: argentino    時間: 2010-8-17 08:24

:a37 thx
作者: zetmn    時間: 2010-8-18 00:19     標題: 水哦~~~

GOODDDDDDDDDDDDDDDDD
作者: pierrechan    時間: 2010-8-18 16:47     標題: 回復 1# 的帖子


作者: chansiugag    時間: 2010-8-21 04:54

1111111111111111
作者: Yin201035    時間: 2010-8-22 00:01

SEESEESEESEE
作者: sealeung    時間: 2010-8-22 04:17

very nice. That's good model.
作者: ryan0717    時間: 2010-8-22 05:18

超正 thx
作者: fredctk    時間: 2010-8-23 00:57

Thank you very much.
作者: okpkpk    時間: 2010-8-23 10:48

3qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: mkhui220    時間: 2010-8-25 10:17

CC先..十卜!!!
作者: eae12345    時間: 2010-8-25 20:23

ccccccccccc
作者: wongxxgeorge    時間: 2010-8-27 03:41

I like them
作者: Uwrong    時間: 2010-8-27 21:01

Nice one @.@
作者: h-hop    時間: 2010-8-29 11:45

thanks for the sharing.......................
作者: mingminglam    時間: 2010-8-29 21:14

i like jessica c
作者: ho-.-    時間: 2010-8-29 23:38

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
作者: a11234a1    時間: 2010-8-31 00:58

ccccccccccccccccccccccc
作者: Heilee88    時間: 2010-8-31 08:11     標題: Bjgjgjgjhkhkhkhkh

Njhhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhjhj
作者: Heilee88    時間: 2010-8-31 08:28     標題: Hgkbkbkgjhjg

Hgjgihljkhhfyfyvyc tdg cg cg cg bct
作者: Ilvastqq    時間: 2010-9-2 10:53

THANKSSSSSS
作者: ISAACXXX    時間: 2010-9-3 05:13

thank you so much
作者: SAISING    時間: 2010-9-30 11:13

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: gee    時間: 2010-10-2 02:24

Good thx a lot
作者: vip01    時間: 2010-10-2 02:51

good!!!!!!!!!!!!!
作者: good-luck-8888    時間: 2010-10-16 00:31

感謝分享~thank you very much^^
作者: ivanswc29    時間: 2011-2-18 08:35

:7d :7d :7d :7d :7d
作者: flynn    時間: 2011-5-25 02:38

hahahahaha
作者: lwl061073    時間: 2011-8-16 01:02

give me see see
作者: cathei    時間: 2011-9-11 19:39

thzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
作者: PrettyWoman    時間: 2011-9-24 09:26

how big ?
作者: yinyind    時間: 2011-10-14 08:44

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
作者: 1234567    時間: 2011-10-14 10:30

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
作者: 你+x    時間: 2011-10-14 14:21

True or not? 為了加強噴血效果, Jessica不惜穿極薄小背心,透點誘人
作者: gogogabc    時間: 2011-10-15 13:07

Thank you Thank you Thank you


作者: HINS124    時間: 2011-10-17 03:05

GD!!!!!!!!!!!!
作者: 469444578    時間: 2011-10-27 10:57

very good
thank  you
作者: john20072002    時間: 2011-10-31 02:24

cccccccccccccccccc
作者: 牧羊座    時間: 2011-11-2 00:16

不知道她透的點有打馬賽克嗎?
作者: 25666651    時間: 2011-12-25 01:22

good!!!!!!!!!!!
作者: sd521351    時間: 2011-12-28 00:05

GOOD!!!!!!!!!
作者: kiong726    時間: 2012-1-27 00:51

:a14:a14:a14:a14:a14
作者: caoban    時間: 2012-1-27 13:19

didioslelalafda
作者: alan1029    時間: 2012-1-28 20:36

ccccccccccccccc
作者: 123cc123    時間: 2012-2-1 21:36

435623462362345635
作者: tkp204096    時間: 2012-2-2 02:06

超正!!!!j下先!!(講笑)
作者: forum4hk929    時間: 2012-2-2 19:52

Jessica C
好圖
作者: chong3308    時間: 2012-2-8 10:38

qqqqqqqqqq
作者: kelvin    時間: 2012-2-12 07:42     標題: 回復 1# 莫劍弦 的帖子

eergbdfgdfgdfgb
作者: wss62245228    時間: 2012-2-28 06:32

gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
作者: yeung1025    時間: 2012-3-5 10:48

:a17 :a17
作者: woshiyouxiren    時間: 2012-3-9 02:18

感謝版主的分享感謝版主的分享
歡迎光臨 www.forum4hk.com 一個香港只得一個支持言論自由香港論壇討論區 (http://forum4hk.com/) Powered by Discuz! 6.0.0