發新話題
打印

[財經新聞] 證監 SFC and CSRC

「迷之網絡:50隻不能買的港股」(The Enigma Network: 50 stocks not to own)

謎網50又出事 
證監狙擊殼股紅人曹貴子
康健停牌 拍檔蔡志明:佢呢單嘢玩完
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20171128/20228051


【血洗細價股】David Webb不能買50隻港股名單 有一半遭洗倉!
https://hk.finance.appledaily.com/finance/realtime/article/20170627/56881532


[ 本帖最後由 Anonymous 於 2017-11-28 05:58 編輯 ]
Anonymous

TOP

【長毛發功】David Webb:有50隻港股不能買!(有大表)
https://hk.finance.appledaily.com/finance/realtime/article/20170515/56696231
Anonymous

TOP

David Webb列50隻不能買的港股
http://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-content/now.802851/popular-news

獨立股評人David Webb昨日(15日)在個人網站發文,列出其心目中「50隻不能買的港股」,認為部分股份存在泡沫,並且證監會已發出關注警告。值得注意是,雖然如此,不少公司仍繼續持有這些股份。David Webb認為這些公司會持有股份至泡沫爆破,質疑這些行為並非為股東利益考慮,而是另有計劃。

文章又指出,部分股份是公司管理層為自身利益,刻意持有這些泡沫股。有部分股份因為公司有大量投資,但權益披露不足。

該「50隻不能買的港股」包括:
新銳醫藥(06108.HK)  0.000 (0.000%)   、華仁醫療(00648.HK)、
美捷匯(01389.HK)  -0.005 (-4.000%)   、康健國際(03886.HK)  0.000 (0.000%)   、
君陽金融(00397.HK)  0.000 (0.000%)   、醫思醫療(02138.HK)  -0.200 (-5.634%)   、
泰加保險(06161.HK)  -0.070 (-5.469%)   、中綠(00904.HK)  -0.001 (-3.125%)   、
中國置業(00736.HK)  -0.002 (-3.922%)   、香港教育國際(01082.HK)  -0.090 (-14.754%)   、
康宏環球(01019.HK)  -0.022 (-10.680%)   、中國新經濟(00080.HK)  0.000 (0.000%)   、
寰宇國際(01046.HK)  -0.050 (-6.667%)   、雋泰(00630.HK)  -0.003 (-1.887%)   、
久融(02358.HK)  0.000 (0.000%)   、新確科技(01063.HK)  -0.002 (-6.250%)   、
中國投融資(01226.HK)  +0.001 (+1.299%)   、首都創投(02324.HK)  -0.001 (-1.887%)   、
前進(01499.HK)  -0.005 (-1.923%)   、QPL INT'L(00243.HK)  +0.001 (+0.862%)   、
時間由你(01327.HK)  -0.008 (-13.333%)   、中國錢包(00802.HK)  -0.025 (-5.952%)   、
中國環保能源(00986.HK)  -0.010 (-2.439%)   、財訊傳媒(00205.HK)  0.000 (0.000%)   、
集成(01027.HK)  0.000 (0.000%)   、隆成金融(01225.HK)  0.000 (0.000%)   、
合一投資(00913.HK)  -0.008 (-11.429%)   、米蘭站(1150.HK)、
國家文化產業(00745.HK)  0.000 (0.000%)   、聯旺(08217.HK)  -0.020 (-5.634%)   、
吉輝(08027.HK)  -0.007 (-7.000%)   、成安(08352.HK)  -0.015 (-4.545%)   、
銳康藥業(8037.HK)、同仁資源(8186.HK)、
智易控股(08100.HK)  -0.050 (-10.417%)   、FIRST CREDIT(08215.HK)  0.000 (0.000%)   、
匯財金融投資(08018.HK)  -0.016 (-7.921%)   、育兒網絡(08361.HK)  -0.090 (-6.818%)   、
互娛中國(08081.HK)  0.000 (0.000%)   、DX.COM控股(08086.HK)  0.000 (0.000%)   、
國農金融投資(08120.HK)  0.000 (0.000%)   、匯隆(08021.HK)  +0.001 (+3.333%)   、
修身堂(8200.HK)、富譽(08269.HK)  -0.013 (-7.647%)   、
漢華專業服務(08193.HK)  -0.008 (-13.559%)   、中昱科技(08226.HK)  +0.005 (+2.000%)   、
家夢(08101.HK)  -0.006 (-6.667%)   、皓文控股(08019.HK)  -0.004 (-3.636%)   、
K W NELSON GP(08411.HK)  +0.004 (+1.923%)   、泰錦(08321.HK)  -0.005 (-1.370%)   。
(ay/da)(報價延遲最少十五分鐘。)
Anonymous

TOP

內地高度關注老千股
https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20171128/20228106

自「股壇長毛」David Webb點名「謎網50」後,證監會近月連環出手「拆網」。市場盛傳,證監如此積極,與內地高度關注老千股有關。

警告滬深港通不再擴大

市場消息指,中證監親自下旨,稱對本港老千股問題非常關注,故要求港府及證監會徹查,以維持本港金融中心的形象。證監會唐家成6月接受媒體訪問時亦指出,中證監主席劉士余曾經向其查詢香港老千股的情況,希望內地投資者不會受騙,甚至稱「如做得不好,滬深港通(產品)不會再擴大」。

據了解,證監會針對「謎網50」公司背後涉及的幕後操控人及券商,已經展開調查,近期頻頻勒令公司停牌只是狙擊第一波。

早前證監會法規執行部執行董事魏建新高調「宣戰」,指留意到有多於一個由公司網絡組成的「邪惡集團」,利用監管的盲點操控市場,證監已經啟動史上最大規模搜索,並動員136人調查,亦正對過百項公司商業欺騙案展開調查,大部份涉及誇大盈利及財務狀況,其中28宗特別嚴重。

[ 本帖最後由 Anonymous 於 2017-11-28 06:19 編輯 ]
Anonymous

TOP

TVB司法覆核證監「清洗豁免」獲判勝訴 稱同股不同權為海外市場趨勢
http://www.post852.com/231031/tvb%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A6%86%E6%A0%B8%E8%AD%89%E7%9B%A3%E3%80%8C%E6%B8%85%E6%B4%97%E8%B1%81%E5%85%8D%E3%80%8D%E7%8D%B2%E5%88%A4%E5%8B%9D%E8%A8%B4%E3%80%80%E7%A8%B1%E5%90%8C%E8%82%A1%E4%B8%8D/電視廣播(511,下稱TVB)早前就證監會要求需在沒有經過調整(「同股同權」)的情況下,獲大多數股東批准要約之決定提請司法覆核,高等法院法官黄國瑛今日裁定TVB勝訴。TVB發聲明歡迎裁決,指其維護原有政策目標之有效性和適用性,且彰顯《廣播條例》限制本地免費電視外資控制權的立法原意,又稱同股不同權為海外市場之趨勢,亦留意政府正積極討論有關趨勢在港的發展。

TVB今年年初公布回購計劃,大股東和一致行動人士擬斥42億元向股東回購最多31.51%的股份,從而會令相關人士持股量上升至多於30%,故需要向證監會申請豁免強制全面收購(又稱「清洗豁免」)。其後證監會收購委員會在5月10日作出的裁決當中,授予清洗豁免,但條件是在同股同權的情況下,要約必須獲大多數股東批准。另外,TVB亦不應以在股東大會上作另行投票的方式,表決清洗豁免是否應獲得批准。

TVB隨後提請司法覆核,指由於《廣播條例》規定非香港居民的表決權力需以調低至49%,故此「同股不同權」的情況在廣播機構內一直存在,而證監會要求回購需在「同股同權」的情況下在股東會上表決,與通訊局的做事方法不同,並與相關法例抵觸。
2A3

TOP

如何避免全面收購?
http://www.quamnet.com/wmInvestmentNewsContent.action?articleId=4389276

殼股的交收方式非常多,有正手交收也有暗手交收。暗手交收不是本文有意談及的重點,正手交收的離不開幾種方法,其中一種當然是強調性全面收購要約,不過還有幾種的。有一種之前在《高手常用的賣殼方式》一文中已有所提及,今次針對這個話題繼續進階探討下去,公司如何做到清洗豁免(whitewash waiver),這兒會講一講基本原理。

在《高手常用的賣殼方式》一文之中,渾水提及高手常用的賣殼方式包括涉及大量增發股本,以大比例大折讓配股給新主的賣殼方式,例如馬斯葛(136)。原理上,這種做法將導致新主有義務根據收購守則規則26就街貨股東所有股份提出強制性全面收購要約要約。不過,若要避免全面收購,有關清洗豁免的原理就要知道多一點。

如果股份購回導致個別股東在投票權上所佔權益比例增加,有關股東也可能需遵守《收購守則》向其他股東作出全面收購。然而,如果獨立股東投票通過「清洗豁免」即有關股東不需因股份回購令投票權增加至需作出全面收購。

要達到清洗豁免,大致要乎合兩個條件:(一)獨立股東會否於股東特別大會上通過購回建議及批准清洗豁免;以及 (二)證監會執行人員會否准許清洗豁免。

根據以上安排,獨立股東的投票將直接決定有關股份購回建議的結果。另外,證監會執行人員就清洗豁免的考慮是有條件性的,條件之一是有關清洗豁免已獲得獨立股東投票通過。如果在特別股東大會通過了,上市公司就有足夠理據向證監解釋自己這一切大比例配售已獲得小股東授權,小股東的權益已得到充分的考慮及照顧。

如果上市公司有心在特別股東大會通過議案,一定會確保通過票數是合夠的,所以暗手股票的「種票」功能就會發揮出來,加上殼股的股東基礎很少,股權也亂,又少媒體注意,所以小股東很多都會因事或其他原因而缺席,所以通常這類議案是很容易通過,過程的人為成份不低。
2A3

TOP

證監倡提高清洗豁免門檻
收購委員會可責令違守則者賠償
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180120/20280426


證監會就《公司收購、合併及股份回購守則》多項修訂諮詢市場,其中建議若上市公司要取得清洗豁免,即豁免提出全面收購責任,須獲75%獨立股東支持,並賦權予收購委員會可責令違反守則者向其他股東賠償。
記者:陳雪蕾

證監會特別提到,近期有市場人士在接獲收購委員會的查詢時,表現不合作,重申市場人士必須從速合作,並提供真實、準確及完整的資料。諮詢期將於4月19日完結。  

增買殼成本 保障小股東

分析指,新修訂針對近年大規模發新股,然後透過清洗豁免規避觸發全購的買殼手法,認為可增加買殼成本,並保障小股東利益。
證監諮詢文件提到,在近期多宗個案中,與執行人員交涉的當事人都沒以坦誠和合作的態度行事,令決策過程受阻,不利作出公平、有效率及適時的決策,故新修訂若市場人士接獲證監會、收購委員會查詢及其他請求,必須通力合作提供一切資料。事有湊巧,電視廣播(TVB,511)去年與證監會就清洗豁免對薄公堂,證監就曾提及,收購及合併委員會向TVB索取有關股東協議時遇困難。
目前上市公司要取得證監批准清洗豁免,條件之一是要獲50%獨立股東支持。證監諮詢文件指,有關門檻並未發揮應有的把關作用,2015至2017年,90多宗所有經股東投票的清洗交易均獲通過,認為原因之一是由關係友好的股東代持股份,故建議清洗交易及清洗豁免的投票門檻均提高至須獲75%獨立股東支持,而兩者須分開獨立表決。證監會指,在新修訂下,上述90多宗清洗交易,將有7.4%個案不獲股東通過。  

按目前《收購守則》,上市公司以發行新股及收購取得30%或以上控股權,須提出強制性全面收購。但《香港股票財技密碼》作者梁杰文指,近年有上市公司走灰色地帶賣殼,上市公司大比例大折讓發行新股,然後新主透過清洗豁免規避觸發全購,就可以低價買入控股權。他認為,證監新修訂可增買殼成本,「以前要50%人頭,
2A3

TOP

財技密碼 - 梁杰文
清洗豁免
http://archive.am730.com.hk/column-222049

根據《收購守則》,當上市公司的控股權變動,如當某人買入逾30%或以上股權,必須向該公司所有其他股東提出全面收購。收購建議將以現金形式提出,而要約金額不得低於進行收購前6個月內,收購方為相關股份所支付的最高價格,規則背後目的是確保所有股東得到公平對待。
即使願意履行強制性全購責任,收購方事前須有足夠財務資源,足以接納全部要約,完成相關股份交易,才能提出收購。若主板上市公司殼價4億元,除了涉及買殼交易的股份,須額外準備至少逾億元融資應付全面收購。
有些莊家公司表面上沒有任何大股東持股量逾5%至須予披露水平,中央結算系統持股紀錄顯示大部分股份卻由少數甚至一間證券商或銀行託管。如權益披露顯示公司主要股東僅持有10%股權,惟連同其他股東合共近八成股份存於同一證券行,其實可推測為幕後人士透過友好代持股份。
以他人名義代持股份的安排,意圖迴避作出全面要約的責任。若有足夠證據,友好人士將被視為一致行動的人(Persons acting in concert),他們的持股量亦將合併計算。屆時或違反相關法例,有機會被證監會秋後算帳。
最安全的做法是在交易中,買方刻意購買不足三成股權,便沒有全購責任。早前達進東方照明(515)主席兼大股東出售控股權,當中大股東先向獨立第三方配售1,700萬股,每股作價0.72元,再向中國合營公司生意夥伴悉售餘下1.28億股,佔股本29%(低於30%),總代價1.78億元,即每股1.392元,較市價溢價39.2%。
數月前達進東方公布大股東正洽售股權,當時市場憧憬賣殼在即,投資者紛紛追入買貨。最終控股權確是易手,惟因沒有觸發全購,其他股東不能按超高溢價1.392元出售持股予新買家,不能分享收購所帶來的任何利益,是次賣殼交易沒有惠及小股東。
有時當公司發行可換股債券,若發行量龐大,行使任何轉換權時,可能導致控制權出現轉變。5月中海船舶(651)發行本金額10億元可換股債,最多可轉換成50億股,佔擴大後股本約53%。債券持有人行使換股權的權利受到限制,若換股後導致持有人獲得公司逾三成或以上的經擴大後股本,觸發強制性全購,便不能行使,間接確保《收購守則》所界定的控股權轉變不會出現。
證監會可就全面收購授予豁免,最常見是清洗豁免(Whitewash wavier)。惟證監會對清洗豁免審批有嚴格的要求,一般僅適用於極端情況,例如公司陷入嚴重財政危機,收購方須證明沒有新資金注入,公司可能面臨清盤,否則交易不會輕易批准。

【財技開封府】何謂清洗豁免 (包公)
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E3%80%90%E8%B2%A1%E6%8A%80%E9%96%8B%E5%B0%81%E5%BA%9C%E3%80%91%E4%BD%95%E8%AC%82%E6%B8%85%E6%B4%97%E8%B1%81%E5%85%8D--%E5%8C%85%E5%85%AC-235204702.html

[ 本帖最後由 2A3 於 2018-3-25 12:22 編輯 ]
2A3

TOP

證監:黑池營運商多缺失
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180410/20357155?_ga=2.159436477.1401800463.1523349372-386489492.1523349372

證監會於2016至17年就黑池營運商業務進行檢視,昨日發表報告,認為持牌法團仍存有多項缺失,例如平台用戶是否為合資格投資者、資料披露、買賣指示傳遞等問題,並發通函提醒業界實施合適的監控設施。

本港一共有16間持牌黑池營運商,當中15間為較活躍營運商,證監會於2015年引入對於黑池營運商的規定,當中散戶不能參與交易,故另類交易平台的主要用戶為經紀商、機構性投資者等。證監會在報告中表示,在進行檢視中,發現有一營運商未有設立任何設施進行評估,以確保登入交易平台的是合資格投資者。

此外,證監認為合規部門在交易平台的管治程序中參與度不足,與平台有關的事件亦未有上報至由負責人員及獨立監控人員組成的管治委員會。

至於在買賣指示優先權方面,證監指交易平台需要向用戶提供資訊,如買賣指示可能會被同時發送至交易所,以及該買賣指示發送的特點及相關的買賣指示優次處理安排。而營運商亦應為用戶提供「不參與」的選擇權。

證監亦指,平台一般有進行交易後檢視,但只有數間營運商有為識別潛在違規活動而檢視,提醒業界需要分析客戶交易行為等,一旦發現便應上報管治委員會,或考慮撤銷用戶的登入許可。

證監炮轟邱達根
涉虧空遠東資金
向法庭申撤董事資格
https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180411/20358213?_ga=2.83905884.416073372.1523397924-666802771.1523397924

[ 本帖最後由 2A3 於 2018-4-10 15:23 編輯 ]
2A3

TOP

中國富豪越洋操控股市
166「造市員」泰酒店被捕待遣返
https://hk.news.appledaily.com/international/daily/article/20180512/20388284?_ga=2.6351090.1363126675.1526109542-1614862887.1526109542

中國股壇驚現海外集團操盤,166名中國人在泰國酒店被扣,等待遣返。泰警方在酒店大廳及會議室,發現超過200部電腦,連會議室都改裝成「中國股票交易所」,全部用作中國股票交易。被捕人士供稱,他們受僱於一名中國富豪,在當地逗留一個月工作,負責造市獲利。本港經濟學家指,造市人員都是互相購買某股票,推高股價吸引散戶,最後在高位放貨賺錢。

據泰媒《世界日報》前日報道,5月9日有人發現一群中國人在泰國烏汶府的紮拉雙樹酒店(The Zara Double Tree)形迹可疑,他們並沒有像旅客般外出,反而長時間呆在房間,出入均拿手提電腦,有人甚至守在電腦前面,該人於是向烏汶府當地警員、旅遊警員以及相關工作人員求助。當地人員立即到酒店調查,發現有166名中國人正用電腦於網上操控中國股市,所有電腦都下載安裝了中國股市的交易軟件。

會議廳改裝股票交易所
泰國警方又發現,該酒店共有三層,合共59間房,2至3層都是睡房,供造市人員休息,但他們在1樓的大廳,發現130多台電腦,另外3樓大型會議廳也被改裝成中國股票交易所,合共73部電腦,全部電腦都是顯示股票頁面,可供150人使用。
被捕人士表示,他們持旅遊簽證於今年4月初入境,受聘於一名中國富豪,但從無見過面,實際工作由一名老闆指揮,每人每月人工1.5萬泰銖(約3,666港元),他們工作了不足一個月便被泰警方破獲。在每天股市開盤前,老闆會開會指示購買某隻股票,之後等股票價格上漲,再將股票出售。泰國警方又發現,他們又邀請其他中國人投資炒股,以及計劃增加40名中國人來泰國操控股票。由於現時未有法律限制跨國操縱股市,故當地只能備案了事,等待將他們遣返出境。
香港冠域商業及經濟研究中心主任關焯照向《蘋果》記者表示,造市的方法千變萬化,手法最典型是「放消息」及「搭棚」。他指出,「搭棚」是指將某隻股票透過「我賣給你,你賣給我,互相推高股價」,當股價明顯升高後,自然就有一些散戶想入市,誤以為「升得很快,錢很易賺」。不過,該股票去到某一個高位時,他們就會靜悄悄散貨,他們狠賺一筆。他指出,大部份造市都是造仙股或細價股,股價較易操控。股評人操縱39隻股票罰1.5億
https://hk.news.appledaily.com/international/daily/article/20180512/20388293
KT66

TOP

發新話題