發新話題
打印

[財經新聞] 零售股 Retails

邊境購物城攻強國客敗陣 夜如鬼城 食店月蝕近萬元
https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20180907/58655372
【新增黃定光回應】
【新增短片】
由民建聯立法會議員黃定光牽頭的新田邊境購物城,其佔用的臨時用地期限,於本月19日屆滿,城規會今將審議該用地續期事宜。有原打算開拓內地客源的洋酒店直言「零生意」,人流越來越少;亦有小食店試過最差一天只有8元生意,表明對前景無信心。但有小型賽車場老闆則指,活動受本地客歡迎,建議場地轉型主攻本地客源。

黃定光回覆《蘋果》說,現時購物城最重要的用地問題已解決,已立即部署加強招商,讓本港潛力品牌進駐,之後再透過旅行社組織客源,「內地團、本地團都會有」,並加強宣傳,直言有信心搞旺場地,「(信心100分滿分有幾多分?)120分啊!」他又說,之後會繼續為商戶提供優惠及保持溝通,「佢哋都係同甘苦、共患難嘅」。

新田購物城倡議人黃定光去年底曾表明,相信開業後平日每天可吸引約一萬人次進場,並會與旅遊業界合作舉辦一日遊。《蘋果》今午到場視察,購物城216個舖位中,僅約10間店舖有營業,大部分都無開門,部分舖位更是空置。未知是否天雨關係,記者在購物城逗留2小時,亦不見有人到場購物。

蘭姨與兒子當初以為購物城人流旺,投資數十萬經營500呎小食店,2月開業至今半年,不但未回本,更要倒蝕管理費、宣傳費及水電費,每月「倒貼」近萬元,「近幾個月無辦法支持到,個仔要返出去打工」。她指,試過一日只得8元生意,「淨係賣咗一罐汽水」,斥黃定光無法兌現當初每日一萬人次的承諾,直言信錯黃定光,「每日100(人次)都達唔到,你話佢係咪呃?起初以為新場地要時間搞起,但而家已經7個月,只有越來越差」。

蘭姨又說,該數十萬元投資是整副身家,故仍盼城規會批准用地可續期,否則連最後希望也失去。她透露,購物城相約本月17日與各商戶商討新租約事宜,「口頭上答應首年減半租,但其實都唔合理,因為真係無人嚟」,而她亦不會考慮簽「死約」,「無信心,唔會重蹈覆轍」。

洋酒店老闆葉小姐同樣2月進駐購物城,原打算開拓內地零售客源,「2月嗰陣偶爾有啲人,之後越來越少,零售方面可以話係0張單,好唔理想」,現時公司依靠舊客批發生意維生,零售店面亦變小貨倉,堆積不少洋酒,更每月要倒蝕2千多元電費。

葉批評,購物城用城是短租地,令商戶不敢進駐,商戶少亦令人流少,加上宣傳不足,形成惡性循環。她說,如用地成功續期,會給多半年時間觀察,再決定是否離場,「唔係蝕咁簡單,而係心血問題」。
亦有化妝品店職員說,購物城人跡罕至,「夜晚熄咗燈簡直係鬼城,得一支燈」。她說,店舖原主打內地團或自由行旅客生意,但一直不見內地客來購物,而起初都有本地一天團,現時亦不見蹤影。她又指,因生意欠佳,店舖早前已裁走一名同事,若店舖結業,她亦要另覓出路。

主打內地客的商戶叫苦,但同場的小型賽車場卻對購物城前景樂觀。投資逾百萬元經營小型賽事場的張先生說,去年12月至今年3月期間試業,不料深受本地客歡迎,「多人到要退錢」,料本月辦理好新的賽車牌照後,會延長開業時間,吸引更多本地客人,「香港賽車場少,個個都想玩」。

張指,購物城人流少,相信與入伙時機錯誤有關,「(去年)12月可以入伙,但嗰陣聖誕節、之後新年,點搵到人裝修?跟住都3月,距離完租約又得番幾個月,啲人點會嚟租?」但他指戶外購物場地是本港少有,如能轉型成一站式「吃喝玩樂」的場地,主打本地客,有信心可「搞番起個場」。

象哥邊境「鬼城」獲永續佔地?城規會准續期多3年
https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20180907/58656466


由民建聯立法會議員「象哥」黃定光牽頭的新田邊境購物城,由今年2月開業至今,一直人跡罕至,被嘲入夜如「鬼城」,不少商戶叫苦連天,而其佔用的臨時用地期限,將於本月19日屆滿,惟早前向城規會申請續期3年,城規會今開會審議。

審議進行前,城規會成員侯智恒、符展成、伍穎梅進行了利益申報,沒有參與議程的審議。新田購物城佔地約4公頃,是次申請屬臨時性申請,會作臨時邊境購物中心及附屬停車場、食肆、商店及服務行業、辦公室及存放消費物品用途,以分流內地旅客的數目。

該項申請共接獲3份意見書,當中2份為反對意見,認為新田購物城會對附近環境及交通運輸帶來負面的影響,另一份則認為應增設醫療中心。規劃署代表表示,該地段已於2018年1月批准作永久商業發展用途,需深化設計及進行技術評估,故可利用2至3年的空檔期善用該地段。

規劃署不反對這宗申請,認為規劃意向符合服務區地帶的性質,申請臨時用途並不會窒礙地區的長遠發展,與附近地方用途亦能配合,亦符合續期申請的指引。包括漁護署、運輸署、環保署、規劃署總城市規劃師、消防處在內的政府部門亦沒有負面意見。最終城規會下午批准了新田購物城的續期申請。

[ 本帖最後由 KT120 於 2018-9-13 05:20 編輯 ]
KT120

TOP

發新話題